Korean Filipino Marriage Procedures

“I’m Filipino and my partner is Korean. We want to get married, what are the things to do?” (English-Tagalog post)

Well, you are at the right place! Ang sumusunod ay ang mga hakbang ng buong proseso ng inyong kasal:

Step 1:

Get a Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage. Magpapatunay po ito na ang iyong Korean partner ay maaaring maikasal ng legal. Malalaman nyo rin kung siya ay tunay na single o divorced. Please click here upang malaman kung paano kumuha mula sa embassy.

Step 2:

Kumuha ng marriage license. [click]

Step 3:

 Wedding Ceremony [click]

Maaari kayong magpakasal sa simbahan (Katoliko man o hindi) o civil.

Step 4:

Marriage Registration (LCR) [click]

Irehistro ang inyong kasal una sa Local Civil Registrar’s office.

Step 5:

Marriage Endorsement (NSO) [click]

Step 6:

Marriage Registration (South Korea City Hall) [click]

Ito po ang huli at importanteng hakbang.

 

BABALA: Mag-ingat sa mga pekeng ahenteng nag-aalok ng mabilisang proseso ng inyong kasal. 

Para sa inyong tanong, contact me via email: sherylgim@gmail.com o Facebook: Sheryl Gim.

Advertisements